Executive Summary – Sociala medier för styrelser


2016 släpptes min och Heidi Wolds bok Executive Summary – Sociala medier för styrelser.

Kunskapen om sociala medier och det digitala medielandskapet finns i allt större utsträckning i dag hos företag och organisationer. Men flera undersökningar visar att det finns en grupp som saknar kunskap inom området, och det är styrelser. Även om styrelsens uppgift inte är att engagera sig i det operativa arbetet måste man som styrelseledamot kunna ställa de rätta frågorna, säkerställa resurser och strukturer inom bolaget för att skapa de bästa förutsättningarna för att göra företaget eller organisationen framgångsrik.

Utvecklingen i sociala medier har både skapat och driver digitala och analoga beteenden. Dessa beteenden finns i alla målgrupper och påverkar inte enbart företags eller organisationers sätt att kommunicera utan även affären.

Vill du att din styrelse, eller kanske ledningsgrupp, ska få ökad förståelse för det digitala? Då är det här boken för dig!

Köp boken här!